3 μήνες με 12 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 7 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.

Πάρε Προσφορά Τώρα!

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 7 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.