1 μήνας με 1 πρόγραμμα διατροφής και 3 συνεδρίες

49,00

Οι συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή του προγράμματος

Οι συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος