2 μήνες με 2 προγράμματα διατροφής και 5 συνεδρίες

89,00

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος