6 μήνες με 6 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες

239,00

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.