ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δείτε παρακάτω όλα τα πακέτα μας ή υπολογίστε τον δείκτη μάζας σώματος που έχετε για να δείτε ΜΟΝΟ όσα πακέτα σας αφορούν!

2 μήνες με 2 προγράμματα διατροφής και 5 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος
12 μήνες full extra με 24 προγράμματα διατροφής και 25 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 ημέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής. Περιλαμβάνονται 12 μηνιαία προγράμματα άσκησης για μείωση λίπους κ σύσφιξης.
12 μήνες με 24 προγράμματα διατροφής και 25 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 ημέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
12 μήνες διατροφής με 12 προγράμματα και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
6 μήνες full extra με 12 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής. Περιλαμβάνονται 6 μηνιαία προγράμματα για μείωση λίπους και σύσφιξης καθώς και 1 συνεδρία με ειδικό ψυχολόγο.
6 μήνες με 12 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 ημέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
6 μήνες με 6 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
3 μήνες full extra με 12 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 7 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής. Περιλαμβάνονται 3 μηνιαία προγράμματα για μείωση λίπους και σύσφιξης καθώς και 1 συνεδρία με ειδικό ψυχολόγο.
3 μήνες με 12 προγράμματα διατροφής και 13 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 7 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
3 μήνες με 6 προγράμματα διατροφής και 7 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.
3 μήνες με 3 προγράμματα διατροφής και 7 συνεδρίες
Γίνεται 1 συνέδρια κάθε αρχή του μήνα για αλλαγή προγράμματος.
1 μήνας full με 4 προγράμματα διατροφής και 5 συνεδρίες
Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες. Περιλαμβάνεται μηνιαίο πρόγραμμα άσκησης για μυϊκή ενδυνάμωση και 1 συνέδρια με ειδικό ψυχολόγο.
1 μήνας με 4 προγράμματα διατροφής και 5 συνεδρίες
Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες.
1 μήνας με 2 προγράμματα διατροφής και 3 συνεδρίες
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος.
1 μήνας με 1 πρόγραμμα διατροφής και 3 συνεδρίες
Οι συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή του προγράμματος
Συμβουλές Διατροφής
Online συνεδρία διάρκειας 30 λεπτών