1 μήνας με 2 προγράμματα διατροφής και 3 συνεδρίες

69,00

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή ,στις 15 μέρες και στο τέλος του προγράμματος.