3 μήνες με 6 προγράμματα διατροφής και 7 συνεδρίες

169,00

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 15 μέρες όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.