1 μήνας με 4 προγράμματα διατροφής και 5 συνεδρίες

79,00

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες.

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες.