12 μήνες διατροφής με 12 προγράμματα και 13 συνεδρίες

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.

Πάρε Προσφορά Τώρα!

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην αρχή του προγράμματος και κάθε 1 μήνα όπου αλλάζει και το πρόγραμμα διατροφής.