-34%

1 μήνας με 1 πρόγραμμα διατροφής και 2 συνεδρίες

39,00

Οι συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή του προγράμματος

Οι συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος