-34%

1 μήνας με 4 προγράμματα διατροφής και 4 συνεδρίες

59,00

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες.

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται στην αρχή και οι υπόλοιπες κάθε 7 μέρες.