3 μήνες με 3 προγράμματα διατροφής και 4 συνεδρίες

109,00

Γίνεται 1 συνέδρια κάθε αρχή του μήνα για αλλαγή προγράμματος.

Η πρώτη συνέδρια πραγματοποιείται αρχή του μήνα και οι υπόλοιπες  στο τέλος κάθε μήνα